Gæs

Danske Landgæs er nøjsomme, energisk fødesøgende fugle, der kun i de strengeste vintermåneder undertiden skal have lidt kosttilskud.

De er middelstore og karakteristisk ved kun at have een bugkøl eller bugpose, hvor de fleste sydfra importerede gæs har to. De findes i farvevarianterne grå og grå-hvidbrogede. De vokser ikke hurtigt og får som regel små kuld.

Blandt de væsentligste fortrin hos danske gæs er, at de i modsætning til de nu brugte racer udvikler meget kød og kun sætter lidt fedt, hvilket også er grunden til den langsomme vækst.

Det er kvalitet i stedet for kvantitet.