Velfærdsdelikatesser

Velfærdsdelikatesser er et varemærke til en særlig landbrugsproduktion udviklet af Dyrenes Beskyttelse i samarbejde med en række små økologiske pionergårde. Mærket udgør en nyudvikling af dyrevelfærdskød, og produktionen optimerer økologi, naturlighed og dyrevelfærd i alle faser af et slagtedyrs liv.

DB_Velfaerdsdelikatesser_DK_RGB_LARGE.jpg

Målet er et økonomisk og økologisk bæredygtigt landbrug på små, alsidige gårde med rige landskaber og oprindelige husdyrracer, som både plejer og ernærer sig naturligt af danske skove og marker.

Dyrene går ude året rundt, så der er altid liv på markerne. Slagtning foregår med bedøvelse og aflivning i dyrenes vante omgivelser på marken uden stress eller smerte. Kødet sælges direkte fra bonde til kunde uden fordyrende mellemled. Dermed betaler kunden direkte til bonden for dyrevelfærd, miljøhensyn og kød af delikatessekvalitet.

Alt efter om dyrene er grise, køer, får eller fjerkræ, har de krølle på halen, hele tryner, horn, næb og vinger, og handyrene har intakte testikler. Ingen dyr bliver stukket, skåret eller stækket. Det vil sige, at dyrene ikke må kastreres, halekuperes, afhornes, næbtrimmes, stækkes eller få ring i tryne eller mule.

Ungerne går sammen med moderen og dier over flere måneder indtil naturlig fravænning. Dermed får ungerne al moderens modstandskraft foræret, og overgangen til fast føde bliver fuldstændig uproblematisk og for grisenes vedkommende uden den diarré, som plager de industrielle stalde.

Produktionen følger årstiderne. Dyreunger fødes i foråret, spiser grønt om sommeren, hvor der er mest mad på markerne, og slagtes som ungdyr i efteråret. Alle dyr går i naturlige flokstørrelser og ofte sammen med andre dyrearter. Gårdene har orner, tyre, væddere og gaser. Handyrene er fuldstændig uundværlige for at sikre årets dyreunger og dermed produktionen. Der er altså ikke insemination eller rugemaskiner i Velfærdsdelikatesser. Dyrene har gode anlæg for reproduktion og yngelpleje og kan undfange og opfostre deres unger uden hjælp og uden energikrævende staldanlæg, klimaanlæg og kunstig belysning.

Kravet til harmoni mellem jord og dyr betyder, at der er cirka dobbelt så meget plads pr. dyr som i den almindelige økologiske produktion. Dertil kommer en øvre grænse for antallet af avlsdyr pr. gård. Kravene sikrer, at dyrene selv kan spise en stor del af deres grønne grovfoder fra gårdens egne marker. Desuden er den ekstensive drift med til at minimere smitterisikoen.

Dyrenes fodring og opvækst har stor betydning for gårdenes påvirkning af omgivelserne. Det giver variation og biodiversitet, fordi der skal være både græsning og træer til at fodre de forskellige dyr. Det betyder ikke, at gårdene er ens, men at de er indrettet forskelligt alt efter deres naturlige omgivelser og dyrehold. Formålet er, at dyrene på én gang plejer og ernærer sig naturligt af det danske landskab. Især kvæg og får bruges i vid udstrækning til naturpleje. De vedvarende græsgange og skovstykker med træer lagrer CO2 og gør Velfærdsdelikatesser til et klimavenligt landbrug. De skrappe krav til harmoni mellem jord og dyr sikrer, at belastningen med f.eks. næringsstoffer er minimal, fordi driften foregår med få dyr på meget plads.

Læs mere om Velfærdsdelikatesser